Nieuwe leden 2014

In deze rubriek geven wij nieuwe leden de gelegenheid zichzelf kort voor te
stellen. De afgelopen maanden mochten wij de volgende leden verwelkomen.

Klara Broekhuijsen uit Aerdenhout

“Ik ben werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als UD Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen en doe onderzoek op het gebied van de boekverluchting en de iconografie van Middeleeuwse kunst. Tot het corpus handschriften van mijn huidige onderzoeksproject, getiteld Manuscript Painting after the Master of Catherine of Cleves. De Master of Evert Zoudenbalch and his Circle, Utrecht, ca. 1450- ca. 1475, behoort een tekst van de Natuurkunde van het Geheelal (hs Wolfenbüttel), dat door de Meester van Evert Zoudenbalch is verlucht. Aangezien dit manuscript binnen een corpus van handschriften, dat vooral uit getijden- en gebedenboeken, bijbels en liturgische handschriften bestaat, een ‘Fremdkörper’ is, wil ik graag meer weten van artesteksten en het onderzoek naar dit soort teksten.”

Femke van Hilten uit Leiden

“In de zomer van 2013 heb ik mijn Master opleiding Middeleeuwen en Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht afgerond. Na enkele jaren als student kennis vergaard te hebben op het gebied van de middeleeuwen, is mijn passie hiervoor alleen maar groter geworden. Tijdens mijn stage in 2012 bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht ben ik in aanraking gekomen met Middelnederlandse artes handschriften. Met mijn toenmalige medestudenten hebben we een fragment gevonden van De Natuurkunde van het Geheelal. Sindsdien ben ik nog altijd bezig met onderzoek naar dit fragment en is  is mijn passie voor de middeleeuwen en middeleeuwse teksten alleen maar groter geworden. Inmiddels ben ik onderzoeksassistent bij de Universiteit Utrecht en mag ik mij gelukkig prijzen vrijwel dagelijks met de middeleeuwen bezig te zijn!”