Overzicht WEMAL publicaties

Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift (British Library, ms. add. 10286)

Ludo Jongen en Nolanda Klunder

ISBN 9789087048983

Artesliteratuur in de Nederlanden 9

Hilversum, Verloren 2021

Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen

Andrea van Leerdam, Orlanda Lie, Martine Meeuwese en Maria Patijn (red.)

ISBN 9789087044176

Artesliteratuur in de Nederlanden 8

Hilversum, Verloren, 2014

The Secrets of Women in Middle Dutch. A Bilingual Edition of Der vrouwen heimelijcheit in Gent University Library MS 444

Orlanda Lie en Willem Kuiper (red.), vertaling Thea Summerfield

ISBN 9789087042448

Artesliteratuur in de Nederlanden 7

Hilversum, Verloren, 2011

Kennis-maken. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur

Orlanda Lie en Lenny Veltman (red.)

ISBN 9789087040529

Artesliteratuur in de Nederlanden 6

Hilversum, Verloren, 2008

Het boek van Sidrac. Een hondertal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie

Orlanda Lie (red.)

ISBN 9065509119

Artesliteratuur in de Nederlanden 5

Hilversum, Verloren, 2006

Geleerde kennis in de volkstaal. Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 1485) in cultuurhistorisch perspectief

Saskia Bogaart

ISBN 9065508155

Artesliteratuur in de Nederlanden 4

Hilversum, Verloren, 2004

Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten

Orlanda Lie en Joris Reynaert (red.)

ISBN 906550804X

Artesliteratuur in de Nederlanden 3

Hilversum, Verloren, 2004

Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context

Erwin Huizenga

ISBN 906550768X

Artesliteratuur in de Nederlanden 2

Hilversum, Verloren, 2003

Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur

Erwin Huizenga, Orlanda Lie en Lenny Veltman (red.)

ISBN 9065506799

Artesliteratuur in de Nederlanden 1

Hilversum, Verloren, 2002