Bartholomaeus Anglicus – Van den proprieteyten der dinghen (1485)

WEMAL heeft een digitale editie vervaardigd van de Middelnederlandse vertaling van De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus, in de druk van 1485. De editie is officieel gepresenteerd op 5 maart 2010. Van den proprieteyten der dinghen is het eerste werk in een nieuwe, door WEMAL geïnitieerde reeks: de Digitale Bibliotheek Middelnederlandse Artesliteratuur.

Lees meer over Van den proprieteyten der dinghen.

Download de editie in PDF

 • Index
 • Boek 1 – De deo (over God)
 • Boek 2 – De angelis (over engelen)
 • Boek 3 – De anima (over de ziel)
 • Boek 4 – De elementis (over de elementen)
 • Boek 5 – De hominis corpore (over het menselijk lichaam)
 • Boek 6 – De etate hominis (over de stadia van de mens – levensstadia, man/vrouw)
 • Boek 7 – De infirmitatibus (over ziekte)
 • Boek 8 – De mundo et celo (over de aarde en de hemelen)
 • Boek 9 – De temporibus (over tijd)
 • Boek 10 – De materia et forma (over materie en vorm)
 • Boek 11 – De aere (over lucht)
 • Boek 12 – De avibus (over vogels (die de lucht bevolken))
 • Boek 13 – De aqua (over water)
 • Boek 14 – De montibus (over bergen)
 • Boek 15 – De regionibus (over de gebieden op aarde, geografie)
 • Boek 16 – De lapidibus (over stenen en metalen)
 • Boek 17 – De herbis plantis (over (geneeskrachtige) kruiden en planten)
 • Boek 18 – De animalibus (over dieren)
 • Boek 19 – De accidentalibus (over toevallige eigenschappen – de zintuigen, kleuren, geluiden, geuren, smaak, gewichten en maten, vloeistoffen)

Partners

WEMAL werkte in dit project samen met het Huygens Instituut, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

Huygens ING
Het Huygens ING KNAW stelde voor de vervaardiging van de editie zijn online software eLaborate beschikbaar en publiceerde de digitale diplomatische editie  op 18 december 2009.
http://www.huygensinstituut.knaw.nl
http://bartholomeusengelsman.huygens.knaw.nl

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Van den proprieteyten der dinghen is opgenomen in de ‘Basisbibliotheek: 1000 sleutelteksten uit de Nederlands cultuurgeschiedenis’ van DBNL. Deze site biedt tal van mogelijkheden om de editie in de toekomst aan te vullen met informatie over de literairhistorische context, bijvoorbeeld over genre, datering, localisering en intertekstualiteit.
http://www.dbnl.org/basisbibliotheek
http://www.dbnl.org/tekst/enge022vand01_01/

Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
In de Taalbank Nederlands en het diachrone lexicon GiGaNT legt het INL de woordenschat van 15 eeuwen Nederlands vast. Het INL heeft Van den proprieteyten der dinghen opgenomen in deze databanken. De tekst bevat talrijke woordvarianten en zelfs geheel ‘nieuwe’ woorden die in geen enkele andere bron van de taalbank voorkomen. De diplomatische editie van WEMAL maakt dus niet alleen een boeiende tekst toegankelijk, maar vormt dankzij de samenwerking met INL bovendien een verrijking van onze kennis van het Nederlands.
http://www.inl.nl
http://www.inl.nl/images/stories/DBMA/bartholomeus/index.html

E-laborate

Voor het vervaardigen van de editie maakte de werkgroep gebruik van e-Laborate, een computerprogramma ontwikkeld door het Huygens ING. Met e-Laborate kunnen editeurs via het internet gezamenlijk teksten transcriberen en annoteren op basis van afbeeldingen van het object van onderzoek, in dit geval dus van de bladzijden van de druk uit 1485.