• Laatste Wemal nieuws

    Laatste Wemal nieuws

  • WEMAL projecten

    WEMAL projecten

  • Belang van Artesonderzoek

    Belang van Artesonderzoek

Wemal

WEMAL

De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) heeft tot doel om het onderzoek op het gebied van artesliteratuur te stimuleren en artesteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Artesteksten zijn geschriften die een nuttig en instructief doel beogen. Bijvoorbeeld: teksten met recepten, teksten over chirurgie, magie, astrologie en alchemie.


WEMAL bestaat uit een honderdtal leden uit verschillende vakgebieden. Zij wisselen ideeën uit en werken aan tekstuitgaven die het Middelnederlandse artesonderzoek nieuwe impulsen geven.
Word ook lid!


Het belang van artesonderzoek

Het heeft lang geduurd voordat de middeleeuwse artesliteratuur de aandacht kreeg die zij verdiende. Dat is jammer omdat artesliteratuur bij uitstek informatie geeft over het dagelijks leven van de middeleeuwers.


Artesteksten zijn teksten die wij tegenwoordig wetenschaps- of vakliteratuur zouden noemen. Ze handelen over uiteenlopende zaken als grammatica, astronomie, biologie, architectuur, geneeskunde, zeevaart, landbouw, aardrijkskunde, alchemie, magie en een groot aantal andere onderwerpen.


Toen in 1989 het monumentale Repertorium van de Middelnederlandse artesliteratuur van Ria Jansen-Sieben verscheen, nam de belangstelling voor Middelnederlandse artesliteratuur langzaam maar zeker toe. Dit heeft geresulteerd in een groeiend aantal monografieën en dissertaties.


Het mooie van artesliteratuur is dat de belangstellenden zeer uiteenlopende achtergronden hebben waardoor vanuit verschillende invalshoeken artesteksten worden onderzocht. Zowel medioneerlandici, historici, medici, medisch historici, wetenschapshistorici, wiskundigen, sociologen, codicologen als andere, al dan niet beroepsmatig geïnteresseerden, houden zich met artesonderwerpen bezig.


Om de samenwerking tussen al deze disciplines te bevorderen en inzichtelijk te maken wat er zoal op artesgebied verschijnt, is in 1999 WEMAL opgericht.


Bestuur

Orlanda Lie - voorzitter
Pia Wagenaar - penningmeester
Jacqueline Wessel - secretaris