• Laatste Wemal nieuws

    Laatste Wemal nieuws

  • WEMAL projecten

    WEMAL projecten

  • Belang van Artesonderzoek

    Belang van Artesonderzoek

Wemal

De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) heeft tot doel om het onderzoek op het gebied van artesliteratuur te stimuleren en artesteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Artesteksten zijn geschriften die een nuttig en instructief doel beogen. Bijvoorbeeld: teksten met recepten, teksten over chirurgie, magie, astrologie en alchemie. Lees meer over het belang van artesonderzoek.

WEMAL bestaat uit een honderdtal leden uit verschillende vakgebieden. Zij wisselen ideeën uit en werken aan tekstuitgaven die het Middelnederlandse artesonderzoek nieuwe impulsen geven. Word ook lid!

Bestuur:
Orlanda Lie - voorzitter
Pia Wagenaar - penningmeester
Jacqueline Wessel - secretaris
Irene Meekes - coördinator activiteiten