Bloemlezingen artesliteratuur

Omdat er tot nu toe geen geschikte literatuur over artesonderwerpen was, heeft WEMAL in de afgelopen jaren twee bloemlezingen samengesteld met daarin een algemene inleiding over wat artesliteratuur eigenlijk is. Een wereld van kennis is de eerste bloemlezing.

Erwin Huizenga, Orlanda Lie en Lenny Veltman (red.), Een wereld van kennis – Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuurArtesliteratuur in de Nederlanden 1 (Hilversum, Verloren, 2002)

Kennismaken is de tweede bloemlezing.

Orlanda Lie en Lenny Veltman (red.), Kennis-maken – Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuurArtesliteratuur in de Nederlanden 6 (Hilversum, Verloren, 2008)