Over WEMAL

WEMAL bestaat uit een honderdtal leden uit verschillende vakgebieden, waarvan een groot deel niet meer aan een universiteit verbonden is, maar wel op vrijwillige basis meewerkt aan projecten. De leden zijn verdeeld over twee groepen:

  1. actieve leden: degenen die tijd en zin hebben om zich in te zetten voor het tot stand brengen van de edities, bloemlezingen en andere projecten van WEMAL.
  2. niet-actieve leden: degenen die wel zeer geïnteresseerd zijn maar (nog) geen tijd kunnen vrijmaken voor de activiteiten van WEMAL.

De actieve leden werken aan de projecten, de niet-actieve leden fungeren als klankbord en dragen ideeën aan. Het bestuur onderhoudt de contacten tussen de verschillende subgroepen.

Lid worden

Iedereen die geïnteresseerd is in de bestudering van middeleeuwse artesliteratuur kan lid worden van WEMAL, voor slechts 10 euro per jaar. Meld u nu aan!

Bestuur

Orlanda Lie – voorzitter
Pia Wagenaar – penningmeester
Jacqueline Wessel – secretaris

Symposia

Ieder jaar organiseert WEMAL een symposium om het contact tussen de leden te stimuleren en te onderhouden. Ieder jaar staat er een ander thema centraal. Symposia worden aangekondigd in de rubriek Nieuws.

W-mail

Twee keer per jaar verscheen de nieuwsbrief W-mail. Daarin kon u alles lezen over de activiteiten en bijeenkomsten van WEMAL van de afgelopen jaren. Ook bracht W-mail nieuws en artikelen op het gebied van artesliteratuur, zoals interviews, boekbesprekingen en een overzicht van nieuwe literatuur. Vanaf nu  zullen deze en andere berichten op de website een plaats krijgen. Voortaan zal er jaarlijks een inhoudsopgave van de digitale W-mail (met bijbehorende links) worden gepubliceerd.
Lees meer over W-mail.