Artes in context

Artesteksten zijn vaak te vinden in verzamelhandschriften. Om meer informatie te krijgen over de sociaal-culturele en maatschappelijke context waarbinnen de teksten ontstonden en over de functie die ze vervulden, onderzoekt WEMAL hoe artesteksten zijn ingebed in verzamelhandschriften. Het onderzoek resulteerde in 2004 in de bundel Artes in context.

Orlanda Lie en Joris Reynaert (red.), Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten, Artesliteratuur in de Nederlanden 3 (Hilversum, Verloren, 2004)