Kennis in beeld

Het doel van dit project was om een mooi boek voor een breed publiek te maken met als uitgangspunt beeldmateriaal dat gerelateerd is aan artesteksten. Het project startte in 2011 en is in 2014 afgerond met de publicatie van Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen (Artesliteratuur in de Nederlanden 8, Uitgeverij Verloren). De boekpresentatie was op 28 mei 2014 in Utrecht. Lees het verslag van de boekpresentatie.

Kennis in beeld

Het boek bestaat uit korte hoofdstukjes die elk een Nederlandse afbeelding en een Middelnederlands citaat uit een artestekst centraal stellen, en laten zien welke relatie er tussen beeld en tekst bestaat.

De jaarlijkse WEMAL-studiedag op 11 februari 2011 stond geheel in het teken van dit project.

De redactie van Kennis in beeld bestaat uit:

  • Andrea van Leerdam
  • Orlanda Lie
  • Martine Meuwese
  • Maria Patijn