Verslag van boekpresentatie Kennis in beeld

Op 28 mei 2014 vond de boekpresentatie plaats van Kennis in beeld. Denken en doen in de middeleeuwen. Om 15.00 stroomden de geïnteresseerden binnen en om 15.30u werd de middag geopend. Dat deze middag niet alleen draaide om de presentatie van de nieuwste uitgave van WEMAL werd in de loop duidelijk.

Allereerst werd er vol lof gesproken over Orlanda die op 25 april benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het initiatief van WEMAL als werkgroep ligt bij haar en nog steeds houdt ze de boel bij elkaar. Nu ze met pensioen is kan ze WEMAL opstuwen in de vaart der volkeren! Orlanda zelf is vooral erg blij met alle aandacht die er is voor de artesliteratuur en ze vindt het een mooi compliment dat de uitgaven van WEMAL nog steeds actueel zijn en maatschappelijk nut hebben. Zo kwam bijvoorbeeld Het boek van Sidrac opnieuw onder de aandacht door een artikel in Quest historie en werd The Secrets of Women in Middle Dutch ‘translation of the month’ bij Feminae. In 1999 is WEMAL opgericht en het had zich als doel gesteld het gebied van de artesliteratuur onder de aandacht te brengen. Dit mede naar aanleiding van een  traumatische ervaring op een congres in Leeds waar er bij een drietal lezingen over artesonderwerpen nog geen handvol mensen in de zaal zat. Daar moest echt verandering in komen. Door middel van verschillende (digitale) publicaties is de artesliteratuur nu gelukkig een gevestigd onderzoeksgebied geworden. Orlanda benadrukt nogmaals dat WEMAL goed geslaagd is in de popularisering van het onderzoek en dat dat erg belangrijk is. Zo creëren we het contact met een breder publiek zonder aan kwaliteit te verliezen. Dat de maatschappij nog steeds niet goed genoeg is opgevoed over het wereldbeeld van de middeleeuwer bleek bijvoorbeeld uit een tentoonstelling in Rijksmuseum Twente en uit een artikel in de wetenschapsbijlage van de NRC. In beide werd verteld dat men in de middeleeuwen dacht dat de aarde plat was.

Kennis in beeld is alweer de 8e publicatie van WEMAL en onze werkgroep viert dit jaar haar 3e lustrum.  Het boek is zeer interdisciplinair. Er werkten literatuurhistorici en kunsthistorici aan mee. Het boek bevat 21 hoofdstukken, geschreven door 22 auteurs. Geprobeerd is het inzicht te verrijken door te kijken hoe literatuur en beeld samenwerkt. Interdisciplinair werken is bereid te zijn te leren van de ander, te vragen hoe het zit. De afsluiting van het project wordt ingeluid met het overhandigen van het eerste exemplaar aan emeritus hoogleraar jkvr.dr. Johanna Maria van Winter. Zij blijft jong van geest, is nieuwsgierig, leert snel en is altijd aanwezig bij de activiteiten van WEMAL. Tevens heeft zij een van de hoofdstukken geschreven. Orlanda heeft met haar gestreden over elke komma, wat uiteindelijk tot dit prachtige eindresultaat heeft geleid. Onder applaus wordt het eerste exemplaar gepresenteerd en overhandigd.

Naast de boekpresentatie waren er deze middag nog enkele andere bijzondere momenten. Zo werd Willem Kuiper bedankt met een vriendenbundel getiteld Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Marjolein, Lia van Gemert, Karina van Dalen Oskam en Roel Zemel spreken Willem met lovende woorden toe. Dit jaar neemt hij namelijk afscheid bij de Universiteit van Amsterdam en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). De bundel is geschreven rond een thema waaraan Willem lange tijd aandacht heeft geschonken: namen in de middeleeuwse literatuur. Meer dan twee decennia werkte hij samen met collega’s aan het  Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT). We kunnen Willem verder kennen van zijn columns op de website Neder-L en van de vele tekstedities die hij verzorgde. Kuiper vertelt altijd met de nodige humor en heeft veel liefde voor het vak dat hij ook graag wil overdragen. Dit blijkt ook uit het dankwoord dat hij uitspreekt na alle lof die over hem heen is gestort. Als verrassing heeft Willem voor livemuziek gezorgd. Zangeres  Paula Bär-Giese onder begeleiding van luitist Hans Meijer van de stichting Musick’s Monument spelen voor ons vier liederen van de zestiende-eeuwse John Dowland: Come Away Come With Me Sweet Love, luitsolo, Can She Excuse My Wrongs en Come Again. Een opname van het derde nummer is hier te beluisteren.

 

Naast Willem werd ook  Ludo Jongen geëerd. Hij heeft tijdens zijn werkzame periode aan de Universiteit van Leiden een grote en zeer gevarieerde bibliografie opgebouwd. Hij is misschien wel de beste pleitbezorger van de Middelnederlandse letterkunde want ook leken lezen zijn werk. Ludo is een uitmuntend docent, enthousiasmerend en hij kan een serieuze boodschap op grappige wijze overbrengen. Hij geeft studenten niet alleen een vak maar geeft ze ook een levenswijze mee. Ludo krijgt een boekje overhandigd waarin zes van zijn artikelen zijn gebundeld die ooit in Madoc verschenen: Lachen leren Ludo.

Als laatste neemt Orlanda nogmaals het woord om de middag af te sluiten. Ze bedankt iedereen die aanwezig was. Het was een middag van afgesloten perioden. Iedereen gaat op zijn eigen manier weer verder. Wat we moeten onthouden is dit: popularisering is belangrijk, we moeten vertellen hoe ideeën zijn ontstaan. Daarnaast is samenwerking met anderen, andere disciplines en andere vakgebieden zeer belangrijk omdat we alleen op die manier zaken kunnen bereiken en anderen kunnen enthousiasmeren. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel.

2014-05-28 15.22.48 2014-05-28 15.23.21 2014-05-28 15.23.24 Boekverkoop tijdens de borrel Overhandiging Kennis in beeld aan Marietje van Winter Presentatie door Orlanda De redactie