Nieuwe leden

In deze rubriek geven wij nieuwe leden de gelegenheid zichzelf kort voor te stellen. De afgelopen tijd mochten wij weer twee nieuwe leden verwelkomen.

Thomas Denys

Dag iedereen,
Als nieuw lid werd ook mij gevraagd mij kort even voor te stellen. Ik heet Thomas Denys en ben in juni vorig jaar afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Na mijn bachelorstudies Engelse en Duitse taal- en letterkunde volgde ik de master historische taal- en letterkunde. Momenteel wacht ik op de goed- of afkeuring van mijn aanvraag voor een doctoraatsbeurs. Het onderwerp van mijn doctoraat zou een zestiende-eeuws alchemistisch traktaat worden – de Duytsche Alchimye. Door middel van onderzoek op deze teksten wil ik een beeld scheppen van het alchemistisch landschap in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Lage Landen. Ik heb niet enkel voor een WEMAL-lidmaatschap gekozen omdat dit mijn onderzoek ten goede zou komen, maar ook uit persoonlijke interesse (en zelfs fascinatie). Wordt mijn aanvraag afgekeurd, dan zal ik me dus ongetwijfeld nog op niet-professioneel vlak met artesliteratuur bezighouden.
Frank Bouman
Mijn naam is Frank Bouman en ik ben derdejaarsstudent geschiedenis aan de UU. Op dit moment ben ik mij klaar aan het maken voor de Researchmaster aan dezelfde universiteit, met als voor mijzelf gestelde richting middeleeuwse wetenschap en vooral de Artes Magicae. Met heel veel plezier ben ik verschillende uitgaven van de WEMAL ingedoken, waarmee ik mijn vrije tijd dan ook goed gevuld krijg. De komende jaren hoop ik mij verder te ontwikkelen totdat ik voldoende expertise over de genoemde onderwerpen heb opgebouwd dat ik er wetenschappelijk over kan publiceren. Toekomstmuziek over het verleden dus. De WEMAL is voor mij een netwerk van kennis en gelijkgestemden dat hier een prachtig medium voor zal zijn!