Digitale editie van een bijzonder handschrift in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, signatuur Cod. Guelf. 18.2.4˚

Een aantal WEMAL-leden (Willem van Bentum, Edith Claessens, Marjon van Diepen, Andrea van Leerdam, Orlanda Lie en Noor Versélewel de Witt Hamer) is de afgelopen periode druk doende geweest een digitale diplomatische transcriptie te verzorgen van de Middelnederlandse teksten in deze Wolfenbüttelse codex. De transcriptiewerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Noor (onze dagelijkse coördinator) is inmiddels begonnen met de collatie van de afgeschreven teksten met het handschrift.

Naast de zes transcribenten, heeft ook kunsthistorica Klara Broekhuijsen haar expertise ingezet en een analyse gemaakt van de bijzondere miniaturen die de verhandelingen vergezellen.

Het handschrift is een verzamelhandschrift. Het bestaat uit 156 bladen; de eerste 109 bladen zijn in het Latijn en bestaan uit twee reisverhalen; ongeveer 50 bladen (100 p.) zijn in het Middelnederlands. In dit project staat het vervaardigen van een digitale editie van het Middelnederlandse deel centraal.

Een korte beschrijving van handschrift en inhoud:

Papieren handschrift, eerste helft 15de eeuw.

  • f. 1-43r            Latijn, proza (beschrijving van het H. Land door Willem Walterszoon van Zierikzee: Descriptio de tota terra promissionis cum Jherusalem)
  • f. 43r-105r      Latijn, proza (reisverhaal van Odericus de Foro Julii (+1331))

Vanaf f. 106r- 152v begint een nieuw gedeelte (WEMAL-project)

  • f. 106r-110v    Latijn, proza (flebotomie: aderlaattraktaat)
  • f. 109r             Middelnederlandse tekst
  • f. 110r             Aderlaatman
  • f. 110v-112r    Latijn, proza (Computus)
  • f. 112v-115r    verzameling computistische mnemotechnische verzen in het Latijn en in het Middelnederlands
  • f. 116r-151v    Natuurkunde van het Geheelal, ingelast Maangedicht (Van der manen zeden) en Latijnse teksten

Miniaturen en tekeningen:    heelal, 12 dierenriemtekens, 7 planeten, natuurverschijnselen

  • f. 152r-152v    blanco

In de komende periode worden de afgeschreven teksten gecollationeerd en zal er gewerkt worden aan de inleiding. Wordt vervolgd!