Nieuwe leden: René van de Kraats stelt zich voor.

 
Mijn naam Is René van de Kraats. Ik ben in Utrecht geboren, getogen en ik woon er nog steeds. Ik heb in Utrecht de studierichtingen Nederlands en Algemene literatuurwetenschap gevolgd en ben daar ruim 25 jaar als docent Nederlands verbonden geweest aan het Christelijk Gymnasium. Bijna vijftien jaar heb ik als vakdidacticus Nederlands tientallen studenten Nederlands begeleid bij hun eerste lessen op scholen. In 2011 ben ik met pensioen gegaan, maar kon daarna nog samen met mijn vrouw, Clara Strijbosch, een vijftal jaren colleges Nederlandse literatuur geven aan de Karoly Universiteit van Boedapest, waar ik het geluk had de prachtige gastcolleges van Orlanda Lie bij te wonen. Mijn belangstelling voor artesliteratuur is ontstaan toen ik betrokken raakte bij de samenstelling van het Bulkboek “Vensters naar vroeger”, waarmee leerlingen op school voor het eerst met artesliteratuur in aanraking kwamen. Mijn interesse groeide vooral door de uiterst inspirerende colleges en artikelen van Wim Gerritsen op dit gebied, zoals b.v. over de clepsydra. Tijdens de leerzame WEMAL-bijeenkomst bovenin de Utrechtse universiteitsbibliotheek in de Uithof vond ik dat het tijd werd dat ik mij opgaf als lid.